Użytkowniku,

Na stronie ifmglobalfunds.com używana jest technologia cookie w celu analizowania ruchu na stronie. Dodatkowo, w celu otrzymania materiałów marketingowych lub podjęcia kontaktu możesz pozostawić nam swoje dane. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do strony. Klikając przycisk „przejdź do strony” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej. W przypadku korzystania ze strony ifmglobalfunds.com danymi osobowymi jest np. adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies instalowanych przez IFM Global Funds S.A. na stronie i urządzeniach używanych podczas korzystania ze strony. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w przypadku korzystania ze strony ifmglobalfunds.com:


  • - niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Obejmuje między innymi dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania usług jak również prowadzenie marketingu i promocji produktów IFM Global Funds S.A.

  • - dobrowolna zgoda - aby móc dostarczyć poradnik lub inne materiały możliwe do pobrania ze strony ifmglobalfunds.com lub aby podjąć kontakt w celu przedstawienia oferty IFM Global Funds S.A.. Udzielenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili wycofana.

Dane przetwarzane są do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:


  • - w przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę,

  • - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.


Administratorem danych jest IFM Global Funds S.A. z siedzibą w Katowicach, Al. Wojciecha Korfantego 141 C, 40-154 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000322019, NIP:526-27-50-360, REGON: 015611781, mail: [email protected] Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych IFM Global Funds S.A.: Monika Piecuch-Krause, mail:[email protected]

Kup online
Wróć
Dlaczego INWESTOWANIE GLOBALNE jest cool?

Globalne inwestowanie – co to jest?

Z określeniem „globalny” spotykamy się praktycznie na co dzień. Oglądając serwisy informacyjne, dowiadujemy się o zdarzeniach, które miały miejsce w różnych krajach. Pracując w międzynarodowej firmie kontaktujemy się z ludźmi z różnych, często bardzo oddalonych od nas zakątków świata. Globalność możemy też odnieść do procesu inwestowania naszych pieniędzy. Globalne inwestowanie to zaangażowanie oszczędności w instrumenty finansowe na całym świecie, w różnych krajach, niezależnie od miejsca naszego zamieszkania czy pobytu. W dobie Internetu oraz stale rozwijających się rozwiązań technicznych, inwestowanie globalne nie jest bardziej skomplikowane niż inwestowanie w jednym kraju. Są jednak inne, ważne kwestie związane z inwestycjami, zarówno w ujęciu globalnym, jak i w ujęciu krajowym (lokalnym), którym warto poświęcić chwilę uwagi.

Zyskuj na globalizacji i innowacjach

Zdefiniowaliśmy już globalne inwestowanie. Ale co tak naprawdę powoduje, że jest to fenomen?

Przejdźmy do konkretnego przykładu. Dzięki międzynarodowej wymianie towarów mamy możliwość korzystać na co dzień z przedmiotów, które wyprodukowały firmy znajdujące się poza granicami naszego kraju. Są to często duże, innowacyjne korporacje, a ich akcje notowane są na zagranicznych giełdach.

Rano budzi nas alarm dochodzący z naszego nowego iPhone’a (USA), po który natychmiast sięgamy, aby sprawdzić, co nowego na Twitterze (USA). Poranną jajecznicę smażymy na płycie indukcyjnej Bosch’a (Niemcy). Uruchamiamy nasz komputer Samsung (Korea Południowa) i Googlujemy (USA), co ciekawego dzieje się w naszej okolicy, po czym zlecamy przelew w Deutsche Banku (Niemcy). Wsiadamy do naszego Volkswagena (Niemcy), aby podjechać na zakupy do Tesco (Wielka Brytania). Pod koniec dnia włączamy nasz SmartTV Lenovo (Chiny), aby obejrzeć film produkcji Warner Bros (USA) …

… i nagle przychodzi nam do głowy myśl: skoro ja korzystam z tak wielu zagranicznych marek, to może inni użytkownicy też będą chcieli z nich skorzystać i je kupią… a skoro tak, to może warto zainwestować w akcje tych firm, bo odnotują wyższe zyski dzięki większej sprzedaży?

Taką właśnie możliwość daje globalne inwestowanie – możemy kupować akcje notowane na zagranicznych giełdach papierów wartościowych, emitowane przez zagranicznych producentów dóbr dostępnych w naszym kraju.

Zróżnicowanie (dywersyfikacja) regionalna, czyli nie wszystko „do jednego worka”

Zróżnicowanie z punktu widzenia inwestora oznacza wybranie różnych kierunków geograficznych, miejsc inwestycji. Ma to zabezpieczyć portfel przed stratami wynikającymi z przejściowych problemów jednego kraju czy regionu lub tematu inwestycji. Inwestorzy często wychodzą z założenia, że dzielenie swoich inwestycji pomiędzy różne kraje nie jest konieczne. Są przekonani, że dzięki inwestycji w akcje spółek z różnych sektorów gospodarki bądź podziałowi środków finansowych pomiędzy akcje i obligacje w obrębie jednego kraju to wystarczająca dywersyfikacja i zabezpieczenie. Czemu takie przekonanie? Otóż koszula bliższa ciału – to co znane, w rodzimej walucie i na wyciągniecie ręki (w naszym banku, biurze maklerskim czy na naszej giełdzie) wydaje się lepsze, bezpieczniejsze i pod większą kontrolą. Jest to jednak pozorny komfort. Oszczędności skupione wyłącznie na lokalnych inwestycjach są bowiem narażone na zagrożenia wynikające z poziomu rozwoju gospodarki danego kraju czy też ryzyka związane z sytuacją polityczną tego kraju.

… Dlatego lokalnie niekoniecznie znaczy udanie

Jest wiele powodów, które mogą skłaniać inwestorów do inwestycji na rynku kapitałowym we własnym kraju. O tym w kolejnych odcinkach.
O tym, że geograficzne zróżnicowanie portfela inwestycyjnego jest elementem niezwykle istotnym, mogli przekonać się na przestrzeni lat 2012-2016 inwestorzy z Polski. Podczas kiedy wiele światowych giełd (m.in. Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy) było na fali wzrostowej, warszawski parkiet nie brał udziału w globalnej hossie. W Polsce musieliśmy się zmierzyć wtedy z lokalnymi problemami (m.in. demontaż systemu emerytalnego skutkujący transferem środków z OFE do ZUS), które zaważyły na negatywnym postrzeganiu polskiego rynku kapitałowego przez zagranicznych inwestorów. Wycofywali oni swoje środki z polskiej giełdy, co powodowało, że akcje polskich spółek nie cieszyły się popytem i ceny akcji na polskiej giełdzie spadały. W tym samy okresie rynki w, dla przykładu, USA, Niemczech czy Japonii miały się bardzo dobrze.

Inwestor nie ma żadnego wpływu na decyzje polityczne i ryzyko związane z opisaną sytuacją, czyli na wartość zainwestowanych przez siebie pieniędzy, jeśli myśli wyłącznie lokalnie.

Ograniczenie zmienności wyników dzięki „wyjściu za granicę”, czyli globalne podejście do inwestowania oszczędności

Geograficzne zróżnicowanie portfela inwestycyjnego pozwala, często znacząco, ograniczyć zmienność wyników naszej inwestycji. Straty z inwestycji w jednym kraju są rekompensowane zyskami z pozostałych. W tym samym czasie gdzieś przejściowo tracimy, a gdzieś zarabiamy. Ogranicza to nieco potencjał stopy zwrotu, ale zapewnia mniejsze wahania wartości zainwestowanych przez nas środków. Inwestor nie chce osiągać maksymalnego możliwego wyniku. Woli niższą, ale mniej wahliwą stopę zwrotu. Woli ochronę kapitału niż wynik za wszelką cenę. Wyniki mogą być różne w różnych regionach (np. w Europie i Azji, na rynkach rozwiniętych i rozwijających się). Mogą być inne w różnych krajach np. inne w Stanach Zjednoczonych, a inne w Niemczech. Na poniższym wykresie przedstawiono wyniki rynków akcji w poszczególnych krajach za lata 2015-2016:

Bardzo dobrze będą wspominali ten okres inwestorzy na rynku rosyjskim (zysk ponad 45%), natomiast gorzej inwestorzy lokujący kapitał w spółki hiszpańskie (strata przekraczająca -9%). Podział kapitału na różne kraje lub regiony pozwala zmniejszyć ryzyko poniesienia straty lub mniejszego zarobku, spowodowanej ryzykiem politycznym lub geograficznym.

Jakie są zagrożenia związane z globalnym inwestowaniem

Inwestycje zróżnicowane geograficznie, obok wielu zalet, mogą mieć także wady. Do takich można zaliczyć ryzyko walutowe czy wyższe koszty związane z inwestycją za granicą. Ryzyko walutowe jest związane ze zmianami kursów walut, w których wyceniane są instrumenty finansowe, w jakie inwestujemy. Jeżeli inwestujemy w Niemczech, inwestujemy w euro. Jeśli inwestujemy w USA, inwestujemy w dolarze. Raz euro czy dolar kosztują mniej, raz więcej w polskim złotym. Przez chwilę nasza inwestycja jest warta mniej, a przez chwilę więcej. Jak to wpływa na wartość środków, które inwestor ulokował w akcjach czy obligacjach w kilku krajach, szerzej w następnych odcinkach o globalnym inwestowaniu.

Takie ryzyko można wyeliminować stosując samodzielnie tzw. zabezpieczenie ryzyka walutowego bądź wygodnie inwestując w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, który zabezpiecza swój portfel przed wahaniami kursów walut (szerzej w kolejnych odcinkach o globalnym inwestowaniu), czyli chroni nasze środki przed wahaniami cen walut. Dostęp do zagranicznych rynków może się także wiązać z wyższymi opłatami transakcyjnymi dla inwestora indywidualnego. Może to być istotny element, który w znacznym stopniu ograniczy wynik z inwestycji w dany instrument. Prostym rozwiązaniem tego mankamentu jest wybór funduszu inwestycyjnego, który inwestuje globalnie. Fundusz inwestycyjny jest większym „graczem” niż indywidualny inwestor, a jeśli dodatkowo jest globalny, inwestuje jeszcze większą sumę środków, bo pochodzącą od inwestorów z różnych krajów. Fundusz globalny to zatem suma pieniędzy, która negocjuje dużo niższe opłaty transakcyjne niż „Pan Kowalski”. Koszty transakcji dla funduszu globalnego to zatem marginalna część wartości realizowanych przez niego transakcji.

Podsumowując, inwestowanie na globalnych rynkach kapitałowych jest rozsądne i bardziej bezpieczne. Ogranicza się bowiem w ten sposób ryzyko polityczne czy gospodarcze występujące lokalnie bądź regionalnie.

Ograniczenie zmienności wyników dzięki takiemu podejściu powoduje, że w dłuższej perspektywie czasu inwestor jest w stanie wypracować wyższą stopę zwrotu niż w przypadku inwestycji na rynku lokalnym.

Autor: IFM Global Funds

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Informacja Zarządu Funduszu Bright Cap

Dnia 3 marca br. odbyła się ostatnia wycena subfunduszu Bright Cap IFM (...)

Czytaj więcej

Październik: Euforia ogarnia światowe parkiety

Kluczowe wydarzenia października: • Giełda w USA na szczytach • FE (...)

Czytaj więcej

JAK OSZCZĘDZAĆ SYSTEMATYCZNIE? CZ.2

Jak oszczędzają Polacy? W poprzedniej publikacji z cyklu OSZCZĘDZAJ SY (...)

Czytaj więcej

JAK OSZCZĘDZAĆ SYSTEMATYCZNIE? CZ.1

Droga Do Zdobycia Jednorazowo Większej Kwoty Pieniędzy Nie Jest Prosta (...)

Czytaj więcej

Skład i wyniki funduszu IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania za miesiąc maj

Zapraszamy na materiał wideo, w którym przedstawiamy skład i bieżące w (...)

Czytaj więcej

Brak zdecydowanego ruchu na głównych rynkach w maju

Większość światowych giełd zakończyła maj na plusie. Inwestorzy z uwag (...)

Czytaj więcej

Świetny kwiecień dla IFM Globalnego Ostrożnego Oszczędzania

Witam, zapraszamy na materiał, w którym przedstawiamy skład oraz bieżą (...)

Czytaj więcej

Kwiecień zdominowany przez wybory we Francji

Kwiecień był udanym miesiącem dla większości giełd. Inwestorzy wyczeki (...)

Czytaj więcej

Meksykańskie aktywa w górę – czy to koniec problemów

W ciągu ostatniego kwartału meksykańskie rynki finansowe radziły sobie (...)

Czytaj więcej

Pęcznieje bańka na rynku kredytów samochodowych w USA

W 2008 roku kredyty hipoteczne o zwiększonym ryzyku (subprime mortgage (...)

Czytaj więcej

Poznaj korzyści płynące z kupna produktów finansowych IFM Global Funds online

pozbądź się stresu transakcyjnego szyfrowanie i PaybyNet
zminimalizowany czas transakcji tylko 12 minut dzieli Cię od dokonania zakupu
płacisz minimalną
opłatę
kod SMS do autoryzacji transakcji szybkość i wygoda
Wyróżnienia i nagrody Fundusz IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania znalazł się w gronie 15 najlepszych produktów inwestycyjnych 2016 roku wg Gazety Finansowej (Gazeta Finansowa, 23.09.2016).

Zainwestuj w bezpieczne produkty
finansowe otwarte na Ciebie

Potrzebujesz tylko dowodu osobistego i numeru rachunku bankowego

kup online

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Subfunduszu wiąże się z ryzykiem, a Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Prezentowane dane dotyczące wyników inwestycyjnych są liczone na bazie stopy zwrotu pomniejszonej jedynie o koszty obciążające poszczególne subfundusze, jednakże bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych, pobranych podatkówi innych świadczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji. Uczestnicy Subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utraty części wpłaconych środków. Stopa zwrotu z inwestycji w tytuły uczestnictwa uzależniona jest od wartości tytułu uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości poniesionej opłaty manipulacyjnej. Dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a potencjalne korzyści z inwestowania w Subfundusz mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające Subfundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID).

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Wykresy i diagramy mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą. Nie stanowią podstawy do ustalenia zobowiązań żadnej ze stron. Organem nadzoru nad IFM Global Funds S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego w Warszawie. Organem nadzoru nad Subfunduszem jest Commission de Surveillance du Sectour Financier w Luksemburgu.