Użytkowniku,

Na stronie ifmglobalfunds.com używana jest technologia cookie w celu analizowania ruchu na stronie. Dodatkowo, w celu otrzymania materiałów marketingowych lub podjęcia kontaktu możesz pozostawić nam swoje dane. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do strony. Klikając przycisk „przejdź do strony” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej. W przypadku korzystania ze strony ifmglobalfunds.com danymi osobowymi jest np. adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies instalowanych przez IFM Global Funds S.A. na stronie i urządzeniach używanych podczas korzystania ze strony. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w przypadku korzystania ze strony ifmglobalfunds.com:


  • - niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Obejmuje między innymi dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania usług jak również prowadzenie marketingu i promocji produktów IFM Global Funds S.A.

  • - dobrowolna zgoda - aby móc dostarczyć poradnik lub inne materiały możliwe do pobrania ze strony ifmglobalfunds.com lub aby podjąć kontakt w celu przedstawienia oferty IFM Global Funds S.A.. Udzielenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili wycofana.

Dane przetwarzane są do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:


  • - w przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę,

  • - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.


Administratorem danych jest IFM Global Funds S.A. z siedzibą w Katowicach, Al. Wojciecha Korfantego 141 C, 40-154 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000322019, NIP:526-27-50-360, REGON: 015611781, mail: [email protected] Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych IFM Global Funds S.A.: Monika Piecuch-Krause, mail:[email protected]

Kup online

Kalkulator programu systematycznego oszczędzania IFM Moje Dziecko z Bonusem

5 lat 10 lat 15 lat
Suma Twoich wpłat do Programu
Opłata za uruchomienie Programu
Wartość Twoich oszczędności na koniec Programu
Bonus
Łączna wartość Twoich oszczędności do wypłaty

Chcesz sprawdzić potencjalną wartość Twoich oszczędności z dodatkowymi wpłatami dokonywanymi częściej niż raz w roku? Wyślij zapytanie na [email protected], policzymy to dla Ciebie.

Nota prawna

  • Prezentowane w kalkulatorze wyniki są jedynie symulacją możliwego do osiągnięcia wyniku w ramach Programów Systematycznego Oszczędzania (PSO). Przedstawione informacje mają charakter wyłącznie ilustracyjny i poglądowy i nie stanowią podstawy do ustalenia zobowiązań żadnej ze stron, a także nie stanowią doradztwa inwestycyjnego, podatkowego, prawnego i nie stanowią prognozy i zapewnienia przyszłych wyników. Wynik jest zyskiem nominalnym, wyliczenia uwzględniają opłatę początkową, lecz nie uwzględniają potencjalnych, należnych podatków. Należy brać pod uwagę, że wynik może się różnić w każdym przypadku, ponieważ uzależniony jest m.in. od wysokości wpłat do PSO, momentu rozpoczęcia oszczędzania w ramach PSO, momentu zakończenia oszczędzania w ramach PSO. Szczegółowe informacje na temat PSO zawarte są w Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej www.ifmglobalfunds.com oraz u Dystrybutorów.
  • PSO bazują na inwestowaniu w tytuły uczestnictwa subfunduszy inwestycyjnych IFM Global Capital Accumulation (IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania) i IFM Global Active Allocation (IFM Globalny Aktywnego Inwestowania). To subfundusze inwestycyjne umieszczone pod tzw. funduszem parasolowym Bright Cap SICAV w Luksemburgu. Przed podjęciem inwestycji w tytuły uczestnictwa potencjalny inwestor powinien przeanalizować prospekt funduszu Bright Cap SICAV w całości oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Dokumenty dostępne są na www.ifmglobalfunds.com.
  • Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa subfunduszy związane jest z normalnymi wahaniami rynkowymi, w wyniku czego wartość inwestycji może wzrosnąć, jednakże nie można wykluczyć ryzyka utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartość tytułów uczestnictwa jest nominowana w złotych. Subfundusze, mogą inwestować w waluty obce oraz w aktywa nominowane w walutach obcych. Jednakże ze względu na zastosowanie techniki zabezpieczenia ryzyka walutowego (hedging), wpływ zmiany kursu walut na cenę tytułów uczestnictwa w złotych jest zminimalizowany. Więcej informacji na temat hedging’u na stronie: https://www.ifmglobalfunds.com/kategorie-dokumentow/przydatne-informacje#IFM-Global-Funds---Ryzyko-Walutowe.